Βιβλιοθήκη
Επισκόπηση Εύρεση μεταφόρτωσης Στείλτε το αρχείο Επάνω
Κατηγορία: Νομοθεσία
Σελίδα 1 από 3
Ταξινόμιση κατά: Standard | Όνομα | Ημερομηνία | Μεταφορτώσεις | [Φθίνουσα]
Παρακαλούμε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε για να κάνετε λήψη αρχείων από αυτή κατηγορία. < br / > < br / >
Αρχεία
Προκήρυξη της ∆ράσης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

(0 ψήφοι)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-11-18 00:51:49
1.04 MB
10
Τεχνικός οδηγός χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης από το Ταμείο Συνοχής

(1 ψήφος)

Επειδή είχαν προκύψει αρκετά θέματα  σχετικά με τους τρόπους χρηματοδότησης των ενεργειακών αναβαθμίσεων, η Κοινότητα κυκλοφόρησε πρόσφατα Τεχνικό Οδηγό Χρηματοδότησης Ενεργειακής Αναβάθμισης από το Ταμείο Συνοχής.

Εκεί περιέχονται οδηγίες σχετικά με τις υπάρχουσες προτεραιότητες, το πλαίσιο αξιολόγησης των επιπτώσεων της υπό κατάθεση πρότασης, ανάλυση των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης στα πλαίσια του Ταμείου, υποστήριξη για αποτελεσματικό σχεδιασμό και παρακολούθηση των σχετικών προτάσεων και προγραμμάτων.
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-04-05 19:36:41
2.89 MB
13
Τεχνικός οδηγός χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης από το Ταμείο Συνοχής

(1 ψήφος)

Επειδή είχαν προκύψει αρκετά θέματα  σχετικά με τους τρόπους χρηματοδότησης των ενεργειακών αναβαθμίσεων, η Κοινότητα κυκλοφόρησε πρόσφατα Τεχνικό Οδηγό Χρηματοδότησης Ενεργειακής Αναβάθμισης από το Ταμείο Συνοχής.

Εκεί περιέχονται οδηγίες σχετικά με τις υπάρχουσες προτεραιότητες, το πλαίσιο αξιολόγησης των επιπτώσεων της υπό κατάθεση πρότασης, ανάλυση των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης στα πλαίσια του Ταμείου, υποστήριξη για αποτελεσματικό σχεδιασμό και παρακολούθηση των σχετικών προτάσεων και προγραμμάτων.
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-04-05 19:36:41
2.89 MB
18
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167

(1 ψήφος)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-03-22 10:54:45
194.91 KB
3
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 - Ν. 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ 174 Α’

(1 ψήφος)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-02-10 17:47:05
224.92 KB
3
Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄

(1 ψήφος)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-01-22 23:59:09
1.73 MB
6
ΦΕΚ 57 Β 2014

(1 ψήφος)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-01-20 23:54:38
580.04 KB
15
Στατιστικά ΠΕΑ Ιανουάριος 2011 - Ιανουάριος 2014

(2 ψήφοι)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-01-19 17:44:30
2.9 MB
7
ΦΕΚ 39 Β 2014

(1 ψήφος)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-01-18 19:14:48
338.99 KB
12
ΤΟΤΕΕ_20702_5

(1 ψήφος)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-01-02 20:41:27
5.56 MB
22