Βιβλιοθήκη
Επισκόπηση Εύρεση μεταφόρτωσης Στείλτε το αρχείο Επάνω
Κατηγορία: Επιθεώρηση
Ταξινόμιση κατά: Standard | Όνομα | Ημερομηνία | Μεταφορτώσεις | [Φθίνουσα]
Παρακαλούμε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε για να κάνετε λήψη αρχείων από αυτή κατηγορία. < br / > < br / >
Αρχεία
Οδηγός ενεργειακής επιθεώρησης

(1 ψήφος)

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τμήμα μιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με αντικείμενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιομηχανία. Στόχος των εκδόσεων αυτών είναι να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Μηχανικούς και τους άλλους επιστήμονες που πρόκειται να ασχοληθούν με τον υπό θέσπιση θεσμό των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. 
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-01-02 20:41:27
1.11 MB
194
Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

(1 ψήφος)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-01-02 20:41:27
3.77 MB
237
Λίστα ελέγχου εφαρμογής ελαχίστων απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ

(1 ψήφος)
Δημιουργήθηκε
Μέγεθος
Μεταφορτώσεις
2014-01-02 20:41:27
107.29 KB
106