Πέμπτη, 23 Απρίλιος 2015 23:08

Νέες επιβολές κυρώσεων σε 2 ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσεων

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δύο νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΑΠΕΝ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

1η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ και τον αποκλεισμό του από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός [1] έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου στα με Α.Π. 10178/2012, 14774/2012, 27911/2012, 37283/2012, 53478/2012, 56349/2012, 67131/2012, 68027/2012, 124181/2012, 130783/2012, 132433/2012, 143381/2012, 160675/2012, 162474/2012, 178596/2012, 200208/2012, 202021/2012, 207634/2012, 228621/2012, 5903/2013, 17035/2013, 18671/2013, 20248/2013, 27666/2013, 31457/2013, 38180/2013, 43495/2013, 45943/2013, 53498/2013, 61933/2013, 68463/2013, 69661/2013, 74548/2013, 74710/2013, 80356/2013, 85884/2013, 89290/2013, 103641/2013, 105093/2013, 107978/2013, 109492/2013, 118895/2013, 122521/2013, 122563/2013, 150298/2013, 171959/2013, 177117/2013, 205313/2013, 210916/2013, 224460/2013, 25656/2014, 46341/2014, 64577/2014, 91049/2014, 91144/2014, 97350/2014, 63486/2013, 63538/2013, 64557/2013, 118118/2013 και 118160/2013 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίων/κτηριακών μονάδων διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

 1. ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων,
   
 2. υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
   
 3. εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
   
 4. διενεργούσε ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια του τριτογενούς τομέα, καίτοι, ως Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, είχε το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτηρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
   
 5. παραβίαζε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), όπως ισχύει, καθώς επανειλημμένως δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία ανάκλησης κατά την έκδοση των ΠΕΑ.

2η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου στο με Α.Π. 27931/2014 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηριακής μονάδας διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

 1. ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου,
   
 2. υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
   
 3. εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Στους δύο ενεργειακούς επιθεωρητές επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων.

Διαβάστηκε 698 φορές
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια