Κυριακή, 21 Δεκέμβριος 2014 12:22

Εξαντλήθηκαν τα κονδύλια του «Εξοικονομώ κατ΄οίκον» στην Κρήτη

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος: "Εξοικονομώ κατ΄οίκον" για την Κρήτη. Γι αυτό και «δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα νέες αιτήσεις ωφελουμένων».

Ωστόσο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση του Προγράμματος στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 προκειμένου οι εκκρεμούσες αιτήσεις να προωθηθούν προς ένταξη στο νέο Πρόγραμμα (με βάση τα νέα κριτήρια και διαδικασίες που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα αυτό)».

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο διαβίβασε ο Υπουργός Γιάννης Μανιάτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Ν.Δ. Κυριάκου Βιρβιδάκη.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ρωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς: «Ποια είναι η εικόνα σήμερα και ποια η μελλοντική προοπτική του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον", τόσο Πανελλαδικά όσο και ειδικότερα στην Κρήτη;».

Το έγγραφο το οποίο διαβίβασε ο κ. Μανιάτης υπογράφει η προισταμένη της μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής Ι. Νίκου.

Στην απάντησή της η κ. Νίκου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«...Όσον αφορά την ένταξη αιτήσεων νέων ωφελουμένων: Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και άλλων 7 Περιφερειών της χώρας (Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο), που αφορούν στον τομέα της Ενέργειας, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ). Τα διαθέσιμα κονδύλια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» για νέες εντάξεις ωφελουμένων στο ΕΠΑΝ ΙΙ και κατά συνέπεια και στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν εξαντληθεί από τις αρχές του 2014. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα νέες αιτήσεις ωφελουμένων».

Η κ. Νίκου σημειώνει επίσης ότι «έως σήμερα, στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν ενταχθεί σε Αποφάσεις Υπαγωγής για το Πρόγραμμα 1636 αιτήσεις ωφελουμένων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 17.78 εκ. Ευρώ, ενώ στο σύνολο της χώρας έχουν ενταχθεί 49.514 αιτήσεις ωφελουμένων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 515,6 εκ. Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στον Ν. Χανίων έως σήμερα έχουν ενταχθεί σε Αποφάσεις Υπαγωγής για το Πρόγραμμα 490 αιτήσεις ωφελουμένων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 5,64 εκ. Ευρώ».

Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσον αφορά την αποπληρωμή των ήδη ενταγμένων αιτήσεων ωφελουμένων, αναφέρει:
«Το Νοέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αύξηση του Π/Υ του Προγράμματος σύμφωνα με την «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ» και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών» (ΦΕΚ 2786/Β/1-11-2013). Συγκεκριμένα αυξήθηκε το πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, το οποίο από εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια (155.000.000) ευρώ ανήλθε στα τριακόσια επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (307.200.000) ευρώ, ενώ το Ταμείο Εξοικονομώ κατ' οίκον παρέμεινε στα διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια (241.000.000) ευρώ.
Οι εκταμιεύσεις των ποσών γίνονται σταδιακά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κατόπιν στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για την αποπληρωμή των ωφελουμένων.

Σε περίπτωση εξάντλησης του ποσού έχει η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. διαθέσιμο στους λογαριασμούς της, παρέχεται η δυνατότητα για καταβολή επιπλέον ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος κατανομής.

Με την αύξηση του προϋπολογισμού, που έδωσε τη δυνατότητα για την έγκριση περισσότερων αιτήσεων, η διαδικασία πιστώσεων επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να υπάρξουν κάποιες δυσχέρειες στη ροή της χρηματοδότησης και να μην είναι δυνατόν να τηρηθεί το διάστημα του ενός μήνα για την τελική αποπληρωμή των ωφελούμενου όπως ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος, παρότι ο δικαιούχος του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) προβαίνει στην πληρωμή του το συντομότερο δυνατό.

Τα ποσά που έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα για το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, που αφορά στο ποσό της επιχορήγησης, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχονται σε 205 εκ. Ευρώ, και ειδικότερα για τα έτη 2013 και 2014 ανέρχονται σε 77,3 και 93 εκ. Ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταβληθεί ήδη σε ωφελούμενους του Προγράμματος. Στις 8/12/2014 κατατέθηκαν στους λογαριασμούς της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ποσό της τάξης των 82 εκ. Ευρώ, με το οποίο θα ικανοποιηθούν άμεσα, οι εκκρεμούσες πληρωμές του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι, έως σήμερα, στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και έχουν αποπληρωθεί πλήρως 1097 αιτήσεις ωφελουμένων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 11,54 εκ. Ευρώ, ενώ στο σύνολο της χώρας έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και έχουν αποπληρωθεί πλήρως 33.364 αιτήσεις ωφελουμένων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 328,46 εκ. Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στον Ν. Χανίων έως σήμερα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και έχουν αποπληρωθεί πλήρως 347 αιτήσεις ωφελούμενων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3,81 εκ. Ευρώ».


ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όσον αφορά την μελλοντική προοπτική του Προγράμματος, τονίζει:
«Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τη συνέχιση της επιτυχούς υλοποίησης του, προκειμένου οι εκκρεμούσες αιτήσεις να προωθηθούν προς ένταξη στο νέο Πρόγραμμα (με βάση τα νέα κριτήρια και διαδικασίες που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα αυτό). Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη υπάρξει κατ' αρχήν συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρόκειται σύντομα να οριστικοποιηθεί, για ένταξη του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» στις εμπροσθοβαρείς δράσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020"».

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστηκε 539 φορές
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια