Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων 3/3


User details


3ο Μέρος

Η συντακτική όμαδα των Πολυτεχνικών Νέων, σε άμεση επικοινωνία με συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτών σεμιναρίων για Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών εξασφάλισε τη διάχυση συγκεκριμένων προτεινόμενων θεμάτων (θεωρίας) για τις εξετάσεις ένταξης στο ως άνω Μητρώο. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα εκπαιδευτών σεμιναρίων για την Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών που αποτελείται από τους Διδάκτορες Μηχανολόγους Μηχανικούς:  Αχίλλα Χαρίσιο, Βλαχοκώστα Χρίστο, Μαλαμάκη Απόστολο και Μπανιά Γεώργιο ανακοίνωσαν πρόσφατα προτεινόμενα θέματα (πολλαπλής επιλογής) που αφορούν στο θεωρητικό υπόβαθρο των σεμιναρίων για την Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών.

http://polytexnikanea.gr/WP/?p=7274


Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο site για να κάνετε το τεστYou do not have permissions to take this quiz